Ik word arbeidsongeschikt en werk in het buitenland

Als u tijdens uw werk in het buitenland een langere periode achterelkaar ziek bent en arbeidsongeschikt wordt, heeft u meestal recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit wordt ook wel invaliditeitsuitkering genoemd. De rechten en plichten die voor u gelden, hangen af van het land waar u verzekerd bent.