Ik wil mijn opgebouwde pensioenrechten in Nederland weten

Als u in het buitenland woont, maar in Nederland heeft gewerkt of een uitkering heeft gekregen, dan vraagt u pensioen aan in het land waar u nu woont. De organisatie die daar de pensioenen regelt, kan bij ons informatie opvragen over de periodes waarin u gewerkt heeft of een uitkering heeft gekregen. Wij geven deze informatie door met het formulier E205. Als de buitenlandse organisatie het formulier heeft ontvangen, neemt deze de aanvraag verder in behandeling.

Wilt u pensioen aanvragen in Turkije? Dan kunt u dit doen bij het SGK in Turkije. Voor aanvragen na 1 augustus 2019 vraagt het SGK geen informatie over uw arbeidsverleden meer bij ons op. U moet dit zelf aan hen doorgeven.

Heeft u een DigiD? Dan kunt u uw arbeidsverleden ook zelf bekijken op Mijn UWV.