Verschil tussen wonen en verblijven

Als u naar het buitenland wilt gaan, maakt het voor het meenemen van uw uitkering verschil of u er gaat wonen of verblijven. Er kunnen andere regels gelden.

Voorbeeld 1

Bent u van plan om korter dan 1 jaar naar het buitenland te gaan? Dan woont u in Nederland en verblijft u in het buitenland. Blijft u langer dan 1 jaar weg? Dan woont u in het buitenland.

Voorbeeld 2

Bent u elk jaar enkele maanden in Nederland en enkele maanden in het buitenland? Dan is het soms lastig te bepalen wat uw woonland is. UWV gaat dan uit van het volgende:

  • Bent u minder dan 4 maanden per jaar in het buitenland? Dan woont u in Nederland.
  • Bent u 4 tot 8 maanden per jaar in het buitenland? Dan bent u een pendelaar. U kunt dan zelf aangeven wat uw woonland is.
  • Bent u meer dan 8 maanden per jaar in het buitenland? Dan woont u in het buitenland.

Controleert UWV mijn woonsituatie?

U geeft zelf aan UWV door of u in het buitenland gaat wonen of verblijven. Bij controle of op het moment dat u mogelijk een uitkering krijgt, stellen we vast of u de juiste gegevens aan ons heeft doorgegeven. Ons oordeel over uw woonsituatie is bepalend.