Met een Ziektewet-uitkering naar het buitenland

Premies en belastingen

Premies bij Ziektewet-uitkering in het buitenland

Houd er rekening mee dat UWV ook in het buitenland premies inhoudt op uw uitkering.

Premie betalen voor de WW, Ziektewet en WIA?

U bent in het buitenland nog steeds verzekerd voor de WW, de Ziektewet en de WIA. U moet daarom premie betalen voor deze werknemersverzekeringen. UWV houdt de premie in op uw uitkering.

Premie betalen voor de AOW en de Anw?

U moet premie betalen voor de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) als u:

UWV houdt de premie voor deze volksverzekeringen in op uw uitkering.

Gelden deze situaties niet voor u? Dan bent u niet meer verzekerd voor de AOW en de Anw. Kijk voor meer informatie bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Premie betalen voor de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg?

Woont of verblijft u met een Ziektewet-uitkering in een land van de EU, de EER of Zwitserland? Dan bent u verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat er een inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op uw uitkering. Daarnaast betaalt u een premie aan uw zorgverzekeraar. Vraag bij uw zorgverzekeraar een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) of het Formulier S1/106 aan. Hiermee bent u in de EU, de EER en Zwitserland verzekerd voor medische zorg.

Vertrekt u naar een ander land? Dan is het afhankelijk van uw situatie en het verdrag met het land of u nog bent verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet en de Wlz. Meer informatie vindt u op de website van het Centraal administratiekantoor.