Met een Ziektewet-uitkering naar het buitenland

Ik ga terug naar Nederland

Bent u naar het buitenland verhuisd en gaat u weer terug naar Nederland? Afhankelijk van uw nationaliteit zijn er zaken waar u rekening mee moet houden.

Ik heb de Nederlandse nationaliteit

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u gewoon terug naar Nederland. Stopte uw Ziektewet-uitkering toen u naar het buitenland ging? En bent u nog steeds ziek? Dan krijgt u weer een Ziektewet-uitkering als u in Nederland bent.

Ik heb een andere nationaliteit

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar had u wel een Nederlandse vestigingsvergunning of verblijfsvergunning? Dan heeft uw vertrek naar het buitenland gevolgen voor deze vergunning. U kunt dan het beste contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND kan u verder helpen.