Met een Ziektewet-uitkering naar het buitenland

Hoe ontvang ik mijn Ziektewet-uitkering?

Heeft u een Nederlands rekeningnummer? Dan storten wij uw Ziektewet-uitkering op dit rekeningnummer. U hoeft dan niets aan ons door te geven.

Ik heb een buitenlandse bankrekening

Wilt u de Ziektewet-uitkering ontvangen op uw buitenlandse rekeningnummer? Geef dit dan schriftelijk aan ons door, bijvoorbeeld per brief of via het Wijzigingsformulier Ziektewet. We hebben de volgende gegevens nodig:

  • de IBAN-code, dit is uw internationale rekeningnummer;
  • als het gaat om een niet-Euroland, dan ook de BIC, dit is de unieke code van uw bank.

Houd er rekening mee dat een betaling naar een buitenlandse bankrekening langer duurt. U ontvangt hierdoor uw uitkering later.

In welke valuta krijg ik mijn Ziektewet-uitkering?

In welke valuta u uw uitkering krijgt, hangt af van het land waar u uw bankrekening heeft:

  • Heeft u een bankrekening in Nederland, een land van de Europese Unie (EU), een land van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of een verdragsland? Dan wordt uw uitkering betaald in de valuta van dat land, bijvoorbeeld in Euro-landen de Euro en in Zwitserland de Zwitserse Frank.
  • Heeft u een bankrekening in een ander land dan in een van bovenstaande landen? Dan ontvangt u uw uitkering in Amerikaanse dollars. De bank van uw woonland kan dan wel besluiten om de Amerikaanse dollars om te zetten in een andere valuta. Dat is dan meestal de gangbare valuta van dat land.