Met een WW-uitkering naar het buitenland

Ik zoek werk in de EU, EER of Zwitserland met een volledige WW-uitkering

Premies en belastingen bij WW-uitkering in het buitenland

Houd er rekening mee dat UWV ook in het buitenland premies en belastingen inhoudt op uw uitkering.

In welk land betaal ik loonbelasting?

Ontvangt u een volledige WW-uitkering? Dan bent u in Nederland verzekerd en houdt UWV loonbelasting in op uw uitkering zoals u gewend was. Is er met het land waar u werk zoekt een belastingverdrag afgesloten waarin staat dat dit land loonbelasting moet inhouden? Dan houdt UWV geen loonbelasting in.

Premie betalen voor de WW, Ziektewet en WIA?

Zolang u een volledige WW-uitkering krijgt, bent u in Nederland verzekerd voor de WW, de Ziektewet en de WIA. UWV houdt voor deze werknemersverzekeringen premie in op uw uitkering.

Premie betalen voor de AOW en de Anw?

Ontvangt u een volledige WW-uitkering in het buitenland? Dan bent u nog gewoon verzekerd voor de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw). UWV houdt voor deze volksverzekeringen premie in op uw uitkering.

Premie betalen voor de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg?

Zolang u in Nederland verzekerd bent, bent u dat voor de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat er een inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op uw uitkering. Daarnaast betaalt u een premie aan uw zorgverzekeraar. De hoogte van de premie is afhankelijk van het land waar u woont. Vraag bij uw zorgverzekeraar een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) of het Formulier S1/106 aan. Hiermee bent u in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland verzekerd voor medische zorg.

Afspraken over belasting

Naast afspraken over sociale zekerheid heeft Nederland met een aantal landen een belastingverdrag afgesloten. Dit houdt in dat er afspraken zijn over in welk land u belasting moet betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belasting Telefoon Buitenland.

Let op: vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Woont u in Duitsland en heeft u inkomsten in Nederland? Dan heeft het nieuwe verdrag gevolgen voor de belasting die u betaalt over uw inkomsten. En dus ook voor de loonbelasting die u betaalt over uw uitkering van UWV.

Ga voor meer informatie over het nieuwe belastingverdrag naar de Belastingdienst en klik op 'Internationaal', vervolgens op 'Verdragen' en dan op 'Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland'.