Met een WW-uitkering naar het buitenland

Ik zoek werk in de EU, EER of Zwitserland met een volledige WW-uitkering

Ik word ziek in het buitenland

Als u ziek wordt, meldt u zich binnen 2 dagen telefonisch ziek via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen. U krijgt dan mogelijk een Ziektewet-uitkering.

Medische verklaring

Nadat u zich ziek heeft gemeld, stuurt u een verklaring van uw arts naar ons op. In deze medische verklaring staat wat uw klachten zijn. En er staat ook in hoelang het waarschijnlijk duurt voordat u weer kunt werken.

Medisch onderzoek

Wij kunnen de uitkeringsorganisatie in het land waar u werk zoekt vragen om u medisch te onderzoeken. U bent dan verplicht aan dit onderzoek mee te werken.