Met een WW-uitkering naar het buitenland

Ik heb werk in de EU EER of Zwitserland met een aanvullende WW-uitkering

Mijn werk in het buitenland stopt

Als uw werk stopt met een aanvullende WW-uitkering geeft u dit door aan UWV. Misschien komt u dan in aanmerking voor een volledige WW-uitkering. Dit is het geval als uw recht op WW nog niet voorbij is.

Contact met UWV

U kunt online aan ons doorgeven dat uw baan stopt via Mijn UWV.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

U heeft hiervoor wel DigiD nodig. Als u in het buitenland geen DigiD heeft, dan kunt u DigiD aanvragen. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

U kunt ook het formulier Wijzigingen doorgeven – Buitenland. Als u een WW-uitkering krijgt buiten Nederland gebruiken.

Doorgeven wijzigingen buitenland

U kunt dit formulier ook telefonisch bij ons opvragen. Bel hiervoor UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen. U kunt ons ook een brief sturen.

Ik heb geen WW-uitkering meer en woon in Nederland.

Ontvangt u geen aanvullende WW-uitkering meer, maar woont u wel in Nederland? Als uw werk in het buitenland stopt, kunt u een WW-uitkering aanvragen. U moet dan wel terugkeren naar Nederland en hier beschikbaar zijn voor werk.

Om de hoogte en de duur van uw eventuele WW-uitkering te bepalen, tellen wij de periodes die u in het buitenland werkte mee. Deze periodes staan op formulier PD U1. Als u dit formulier heeft, kunnen wij sneller bepalen of u een uitkering kunt krijgen. Dit formulier kunt u krijgen bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland.

Ik heb geen WW-uitkering meer en woon in het buitenland

Woont u in een land van de EU, de EER of in Zwitserland? En ontvangt u geen aanvullende WW-uitkering meer? Als uw baan stopt, kunt u zich inschrijven als werkzoekende bij de uitkeringsorganisatie in uw nieuwe woonland. Bij deze organisatie vraagt u ook uw werkloosheidsuitkering aan.