Houd er rekening mee dat UWV ook in het buitenland premies en belastingen inhoudt op uw WW-uitkering.

In welk land betaal ik loonbelasting?

Ontvangt u een volledige WW-uitkering? Dan bent u in Nederland verzekerd en houdt UWV loonbelasting in op uw uitkering zoals u gewend was. Is er met het land waar u werk zoekt een belastingverdrag afgesloten waarin staat dat dit land loonbelasting moet inhouden? Dan houdt UWV geen loonbelasting in. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belasting Telefoon Buitenland.

Premie betalen voor de WW, Ziektewet en WIA?

Zolang u een volledige WW-uitkering krijgt, bent u in Nederland verzekerd voor de WW, de Ziektewet en de WIA. UWV houdt voor deze werknemersverzekeringen premie in op uw uitkering.

Premie betalen voor de AOW en de Anw?

Ontvangt u een volledige WW-uitkering in het buitenland? Dan bent u nog gewoon verzekerd voor de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw). UWV houdt voor deze volksverzekeringen premie in op uw uitkering.

Premie betalen voor de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg?

Zolang u in Nederland verzekerd bent, bent u dat voor de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat er een inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op uw uitkering. Daarnaast betaalt u een premie aan uw zorgverzekeraar.