Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

Premies en belastingen

In welk land betaal ik loonbelasting?

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijft u in het buitenland? Dan wordt loonbelasting ingehouden op uw uitkering zoals u gewend was.

Gaat u in het buitenland wonen? Dan hangt het af van uw nieuwe woonland of u daar of in Nederland loonbelasting betaalt. Met enkele landen heeft Nederland een belastingverdrag gesloten. De volgende situaties zijn mogelijk:

  • Staat er in het verdrag dat u in Nederland belasting moet betalen? Dan houdt UWV loonbelasting in op uw uitkering.
  • Staat er in het verdrag dat u in uw nieuwe woonland belasting moet betalen? Dan betaalt u daar loonbelasting. UWV houdt dan geen loonbelasting in op uw uitkering.

Is er geen belastingverdrag afgesloten met het land waar u gaat wonen? Dan betaalt u belasting in Nederland en mogelijk ook in uw nieuwe woonland.

Heeft u vragen over het betalen van loonbelasting? U kunt dan het beste contact opnemen met de Belasting Telefoon Buitenland.

Afspraken over belasting

Naast afspraken over sociale zekerheid heeft Nederland met een aantal landen een belastingverdrag afgesloten. Dit houdt in dat er afspraken zijn over in welk land u belasting moet betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belasting Telefoon Buitenland.

Let op: vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Woont u in Duitsland en heeft u inkomsten in Nederland? Dan heeft het nieuwe verdrag gevolgen voor de belasting die u betaalt over uw inkomsten. En dus ook voor de loonbelasting die u betaalt over uw uitkering van UWV.

Ga voor meer informatie over het nieuwe belastingverdrag naar de Belastingdienst en klik op 'Internationaal', vervolgens op 'Verdragen' en dan op 'Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland'.