Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

Met een Wajong-uitkering naar een land buiten Nederland

Gaat u in het buitenland wonen en heeft u een Wajong-uitkering? Geef dit altijd aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’. Uw Wajong-uitkering stopt op de eerste dag van de maand na uw vertrek. Het maakt hierbij niet uit naar welk land u verhuist.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Gaat u weer in Nederland wonen? Bel hierover met UWV Telefoon Werknemers. Het telefoonnummer vindt u op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Let op: in een aantal situaties kunt u misschien wel een Wajong-uitkering houden als u naar het buitenland verhuist:

  • U heeft een medische behandeling nodig in het buitenland.
  • U heeft in het buitenland meer mogelijkheden om weer aan het werk te gaan of te re-integreren.
  • Uw ouders of verzorgers moeten naar het buitenland verhuizen. En u bent voor uw verzorging van hen afhankelijk.

Geldt 1 van deze situaties voor u? Of is er een andere reden waarom u vindt dat u uw Wajong-uitkering in het buitenland moet houden? Stuur dan, zodra u weet dat u gaat verhuizen, een brief naar: 

UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Geef in de brief aan waarom u uw Wajong-uitkering wilt houden als u naar het buitenland verhuist. Wij beoordelen altijd uw individuele situatie. We laten u dan weten of u uw uitkering mee kunt nemen naar het buitenland.