Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

Ik wil terug naar Nederland

Bent u naar het buitenland verhuisd en wilt u weer terug naar Nederland? Afhankelijk van uw nationaliteit zijn er zaken waar u rekening mee moet houden.

Ik heb de Nederlandse nationaliteit

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? U kunt dan gewoon terug naar Nederland. Stopte uw uitkering toen u naar het buitenland ging? En bent u nog steeds arbeidsongeschikt? Dan krijgt u weer een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u in Nederland bent.

Ik heb een andere nationaliteit

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar had u wel een Nederlandse vestigingsvergunning of verblijfsvergunning? Uw vertrek naar het buitenland heeft dan gevolgen voor deze vergunning. U kunt dan het beste contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND kan u verder helpen.