Houd er rekening mee dat UWV ook in het buitenland premies en belastingen inhoudt op uw uitkering.

In welk land betaal ik loonbelasting?

Verblijft u in het buitenland met een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan wordt loonbelasting ingehouden op uw uitkering zoals u gewend was.

Woont u in het buitenland met een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan hangt het af van uw nieuwe woonland of u daar of in Nederland loonbelasting betaalt. Met enkele landen heeft Nederland een belastingverdrag gesloten. Is er geen belastingverdrag afgesloten met het land waar u gaat wonen? Dan betaalt u belasting in Nederland en mogelijk ook in uw nieuwe woonland. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de Belasting Telefoon Buitenland.

Premie betalen voor de WW, Ziektewet en WIA?

Verblijft u in het buitenland met een WIA- of WAO-uitkering? Dan bent u nog steeds verzekerd voor de WW, de Ziektewet en de WIA. U moet daarom premie betalen voor deze werknemersverzekeringen. UWV houdt de premie in op uw uitkering.

Woont u in het buitenland met een WIA- of WAO-uitkering? Dan betaalt u geen premie voor werknemersverzekeringen. U bent dan namelijk niet meer verzekerd voor de WW, de Ziektewet en de WIA. U kunt ook geen vrijwillige verzekering afsluiten voor de WW. Bent u naast uw uitkering nog gedeeltelijk aan het werk in Nederland? Dan bent u wel verzekerd en betaalt u nog wel premies voor werknemersverzekeringen.

Premie betalen voor de AOW en de Anw?

Verblijft u in het buitenland met een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan bent u nog wel in Nederland verzekerd voor de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw). UWV houdt de premie in op uw uitkering.

Als u in het buitenland gaat wonen, bent u niet meer verzekerd voor de AOW en de Anw. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Premie betalen voor de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Verblijft u in het buitenland? Dan bent u nog wel in Nederland verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet en de Wlz. Dit betekent dat er een inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op uw uitkering. Daarnaast betaalt u een premie aan uw zorgverzekeraar.

Als u in het buitenland gaat wonen, bent u niet meer verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor een aantal landen geldt een uitzondering. In die landen blijft u wel verzekerd. U betaalt dan vaak een lagere inkomensafhankelijke bijdrage en een lagere vaste bijdrage dan in Nederland.