Met een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland

Hoe ontvang ik mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Heeft u een Nederlands rekeningnummer? Dan storten wij uw arbeidsongeschiktheidsuitkering op dit rekeningnummer. U hoeft dan niets aan ons door te geven.

Ik heb een buitenlandse bankrekening

Heeft u een buitenlands rekeningnummer waar u de arbeidsongeschiktheidsuitkering op wilt ontvangen? Geef dit dan schriftelijk aan ons door. Bijvoorbeeld per brief of via het formulier Wijzigingen doorgeven buitenland. Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft. We hebben de volgende gegevens nodig:

  • de IBAN-code, dit is uw internationale rekeningnummer;
  • als het gaat om een niet-Euroland, dan ook de BIC, dit is de unieke code van uw bank.

Houd er rekening mee dat een betaling naar een buitenlandse bankrekening langer duurt. U ontvangt hierdoor uw uitkering later.

In welke valuta krijg ik mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering?

In welke valuta u uw uitkering krijgt, hangt af van het land waar u uw bankrekening heeft:

  • Heeft u een bankrekening in Nederland, een land van de Europese Unie (EU), een land van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of een verdragsland? Dan wordt uw uitkering betaald in de valuta van dat land, bijvoorbeeld in Euro-landen de Euro en in Zwitserland de Zwitserse Frank.
  • Heeft u een bankrekening in een ander land dan in een van bovenstaande landen? Dan ontvangt u uw uitkering in Amerikaanse dollars. De bank van uw woonland kan dan wel besluiten om de Amerikaanse dollars om te zetten in een andere valuta. Dat is dan meestal de gangbare valuta van dat land.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering in een andere valuta ontvangen

Krijgt u uw uitkering in een valuta die ongunstig is voor u? Vraag dan aan UWV om de uitkering in een andere valuta uit te betalen. Wij onderzoeken dan of onze andere klanten in uw land de valuta ook ongunstig vinden. Is dat het geval? Dan kunnen wij de uitkering eventueel in een andere valuta uitbetalen. Dit gebeurt dan voor alle uitkeringsgerechtigden in dat land. Houd er rekening mee dat de bank van uw woonland kan beslissen om de betaling om te zetten in een andere valuta.