Ik word ziek en ben grensarbeider

Ik woon in Nederland en werk in België

Woont u in Nederland, maar werkt u in België en bent u daar verzekerd? Dan betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek wordt. Als u arbeider bent, krijgt u 14 dagen uw loon doorbetaald. Als u bediende bent is dit 30 dagen. Na deze periode krijgt u ziekengeld van het Belgische ziekenfonds (of de mutualiteit).

Waar meld ik mij ziek?

Meld u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij UWV. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op, binnen 2 dagen nadat u ziek bent geworden. Bel UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen. Vermeld bij welk ziekenfonds in België u ingeschreven bent en wat uw rijksregisternummer is. Geef ook de naam van uw werkgever door.

In Nederland of in België op controle?

De arts van UWV in Nederland beoordeelt uw ziekmelding. Als de arts dat nodig vindt, roept hij u op voor een medisch onderzoek. U hoeft hiervoor dus niet naar België, tenzij u dat duidelijk heeft aangegeven bij uw ziekmelding. Neem de volgende documenten mee naar het onderzoek:

  • uw inschrijving van het Belgische ziekenfonds, en;
  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek, dan moet u naar de afspraak komen. Als u dit niet doet, of als u zich te laat ziek meldt, brengen wij het Belgische ziekenfonds hiervan op de hoogte.

UWV stuurt de resultaten van dit medisch onderzoek naar de arts van het Belgische ziekenfonds. Als hij wil dat er vervolgonderzoek komt, doet UWV dit ook.

Verklaring van de UWV-arts

U ontvangt van de arts van UWV een verklaring. Deze verklaring moet u aan uw Belgische werkgever geven.

Waar meld ik mij beter?

Bent u beter? Geef dit door aan uw werkgever. Meld het ook aan UWV, als u bij ons het medisch onderzoek heeft gehad.