Ik word werkloos en ben grensarbeider

Ik werk in Nederland en mijn werkgever gaat failliet

Het kan zijn dat u in Nederland werkt en dat uw werkgever failliet gaat, waardoor hij u niet meer kan betalen. Wat u dan kunt doen, hangt van uw situatie af.

De landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland hebben met elkaar afgesproken waar u een faillissementsuitkering moet aanvragen als uw werkgever failliet is. Komt u van buiten de EU/EER of Zwitserland? Dan moet u in Nederland verzekerd zijn om in aanmerking te komen voor een Nederlandse faillissementsuitkering.