Op basis van uw gewerkte uren berekenen wij een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat u die maand heeft verdiend, maar het is een berekening.

Hoe berekent UWV het ‘fictieve inkomen’?

Het fictieve inkomen berekenen wij als volgt:

  • Wij rekenen het dagloon dat u in loondienst verdiende om naar een bedrag per uur. Het dagloon vindt u in de brief met de beslissing over uw WW-aanvraag.
  • De uitkomst daarvan vermenigvuldigen we met het aantal uren dat u als zelfstandige per maand werkt en waarvoor u dus niet verzekerd bent voor de WW.

Dit fictieve inkomen trekken wij elke maand af van het maandloon van uw WW-uitkering. Met het bedrag dat overblijft, berekenen wij uw uitkering. De eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat bedrag. Daarna is uw uitkering 70% van dat bedrag.

Als uw situatie verandert

Als u (tijdelijk) minder uren werkt als zelfstandige, gaat uw WW-uitkering niet omhoog. Gaat u meer uren werken als zelfstandige? Geef dit dan door via uw Inkomstenopgave. Wij berekenen dan opnieuw een fictief inkomen.

Voorbeeld: fictief inkomen

U werkte 40 uur per week en u bent volledig ontslagen. Uw dagloon is € 180. Als u gemiddeld 8 uur per dag werkte, is uw uurloon € 180 : 8 = € 22,50.
Tijdens uw WW-uitkering besteedt u 80 uur per maand aan uw eigen bedrijf. 80 x € 22,50 = € 1.800. Dat is het fictieve inkomen.

Blijf solliciteren

Start u uw eigen bedrijf met urenkorting? Dan moet u voor de uren waarvoor u nog WW ontvangt, blijven solliciteren. Uw WW-uitkering stopt als uw inkomsten uit werk of uw fictief inkomen per maand hoger zijn dan 87,5% van uw WW-maandloon.