Mogelijkheden om bedrijf te starten vanuit WW

Ik begin mijn bedrijf: zonder startperiode, met behoud van WW

Op basis van uw gewerkte uren berekenen wij een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat u die maand heeft verdiend, maar het is een berekening.

Hoe berekent UWV het ‘fictieve inkomen’?

Het fictieve inkomen berekenen wij als volgt:

  • Wij rekenen het dagloon dat u in loondienst verdiende om naar een bedrag per uur. Het dagloon vindt u in de brief met de beslissing over uw WW-aanvraag.
  • De uitkomst daarvan vermenigvuldigen we met het aantal uren dat u als zelfstandige per maand werkt en waarvoor u dus niet verzekerd bent voor de WW.

Dit fictieve inkomen trekken wij blijvend van uw WW-uitkering af. Als u (tijdelijk) minder uren werkt als zelfstandige, gaat uw WW-uitkering dus niet omhoog.

Voorbeeld: fictief inkomen

U werkte 40 uur per week en u bent volledig ontslagen. Uw dagloon is € 180. Als u gemiddeld 8 uur per dag werkte, is uw uurloon € 180 : 8 = € 22,50.
Tijdens uw WW-uitkering besteedt u 80 uur per maand aan uw eigen bedrijf. 80 x € 22,50 = € 1.800. Dat is het fictieve bruto-inkomen dat u verdient met uw eigen bedrijf. Wij verrekenen 70% van dit bedrag blijvend met uw WW-uitkering.

Blijf solliciteren

Start u uw eigen bedrijf met urenkorting? Dan moet u voor de uren waarvoor u nog WW ontvangt, blijven solliciteren. Uw WW-uitkering stopt als uw inkomsten uit werk of uw eigen bedrijf per maand hoger zijn dan 87,5% van uw WW-maandloon.