Aanvulling op mijn inkomen: inkomenssuppletie

Hoeveel en hoelang?

Heeft u een WAO- of WAZ-uitkering? Dan kunt u maximaal 4 jaar inkomenssuppletie krijgen. De inkomenssuppletie is in het eerste jaar maximaal 20% van de inkomsten die u volgens UWV kunt verdienen. Ieder jaar krijgt u een beetje minder: het tweede jaar krijgt u 75% van de inkomenssuppletie, het derde jaar 50%. En in het laatste jaar krijgt u 25%. Dit geldt ook als u een Wajong-uitkering heeft en voor 1 januari 2010 inkomenssuppletie heeft aangevraagd.
Bent u jonger dan 18 jaar en heeft u een ziekte of handicap? U kunt dan inkomenssuppletie krijgen zolang u 17 jaar bent. Deze is maximaal 20% van de inkomsten die u volgens UWV kunt verdienen.