Sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 (Toeslagenwet)

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 79,31 € 396,55 € 1.724,99
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 57,48 € 287,40 € 1.250,19
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 36,38 € 181,90 € 791,27
Alleenstaande van 20 jaar € 43,43 € 217,15 € 944,60
Alleenstaande van 19 jaar € 31,58 € 157,90 € 686,65
Alleenstaande van 18 jaar € 26,41 € 132,05 € 574,42

Let op: Bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand in de volgende gevallen:

  • Als al uw thuiswonende kinderen 20 jaar of jonger zijn.
  • Als al uw thuiswonende kinderen 21 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.