Sociaal minimum vanaf 1 juli 2019 (Toeslagenwet)

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 75,20 € 376,00 € 1.635,60
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 55,33 € 276,65 € 1.203,43
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 35,52 € 177,60 € 772,56
Alleenstaande van 20 jaar €41,56 €207,80 €903,93
Alleenstaande van 19 jaar € 30,35 € 151,75 € 660,11
Alleenstaande van 18 jaar € 24,47 € 122,35 € 532,22

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:

  • 20 jaar of jonger zijn;
  • 21 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.