Veranderingen in mijn werk, vrijwilligerswerk of opleiding

Ik ga meer of minder vrijwilligerswerk doen

Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door.

Vrijwilligerswerk kan iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken. Wij bekijken of het vrijwilligerswerk past binnen de afspraken die in uw werkplan staan. Als u wordt begeleid door een re-integratiebureau, dan moet u het vrijwilligerswerk ook doorgeven aan uw begeleider.

Vergoeding vrijwilligerswerk

Geef ook altijd de vergoeding door die u krijgt voor uw vrijwilligerswerk. Een te hoge vergoeding kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft