Veranderingen in mijn werk, vrijwilligerswerk of opleiding

Ik ga een opleiding volgen of heb deze afgerond

Geef het altijd aan ons door als u een opleiding gaat volgen. Sinds 1 september 2020 heeft het volgen van een opleiding geen gevolgen meer voor uw Wajong-uitkering. 

Heeft u uw opleiding afgerond? Of stopt u met uw opleiding? Geef dit dan ook altijd aan ons door. We bekijken dan of uw arbeidsvermogen is veranderd en of er iets moet worden gewijzigd in uw werkplan.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Alsnog een Wajong-uitkering als u een opleiding volgt

Had u een Wajong-uitkering en is deze stopgezet omdat u een opleiding ging volgen? Of is uw aanvraag om deze reden afgewezen? Dan kunt u opnieuw een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wij beoordelen dan of u (weer) een Wajong-uitkering krijgt.

Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen