Veranderingen in mijn werk, vrijwilligerswerk of opleiding

Ik doe een vriendendienst

Doet u (af en toe) onbetaalde of betaalde werkzaamheden voor een familielid, vriend of kennis? UWV ziet veel activiteiten als werk. Daarom moet u dit altijd doorgeven. Wij bekijken dan of dit gevolgen heeft voor uw Wajong-uitkering.

Geef het ook altijd aan ons door als u werk voor iemand doet met een persoonsgebonden budget (PGB).

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft