Veranderingen in mijn persoonlijke situatie

Ik heb geen verblijfsvergunning meer

Als u geen geldige verblijfsvergunning meer heeft, dan moet u dit altijd aan ons doorgeven. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn. Als u geen verblijfsvergunning heeft, stopt uw Wajong-uitkering.

Lees meer over verblijfsvergunningen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft