Veranderingen in mijn persoonlijke situatie

Ik ga op vakantie of een verblijf buiten Nederland

Gaat u of vakantie of verblijft u in het buitenland? Dan ligt het aan uw situatie of u dit aan ons moet doorgeven: 

Ik blijf in Nederland

U hoeft het niet aan ons door te geven als u in Nederland blijft. Maar u moet er wel voor zorgen dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven. 

Ik ga korter dan 4 werken naar een land buiten Nederland

U hoeft het niet aan ons door te geven als u korter dan 4 weken naar een land buiten Nederland gaat. Maar u moet er wel voor zorgen dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.

Ik ga langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland

Als u 4 weken of langer naar een land buiten Nederland gaat, dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons doorgeven. Wij hebben dan genoeg tijd om u eventueel op te roepen voor een gesprek of onderzoek. U ontvangt binnen 2 weken nadat u uw vakantie aan ons heeft doorgegeven een bevestigingsbrief. Voor het doorgeven van uw vakantie, maakt het uit of u afspraken over uw re-integratie of begeleiding heeft of niet.

Ik heb afspraken over mijn re-integratie of begeleiding

Heeft u met ons afspraken over uw re-integratie of begeleiding? Of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw vakantieplannen dan met UWV. Want uw vakantie mag uw re-integratie niet in de weg staan. Let op: heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen dan ook met hem.

Wat gebeurt er als ik mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Geeft u niet minimaal 2 weken van tevoren door dat u langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland gaat? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Mijn vakantieplannen wijzigen

Heeft u uw vakantieperiode aan UWV doorgegeven? Maar verandert u uw plannen? Geef dat dan aan ons door. Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend is. Of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft