Veranderingen in mijn persoonlijke situatie

Ik ga in een land buiten Nederland wonen

Als u gaat verhuizen naar een land buiten Nederland, dan moet u dit altijd aan ons doorgeven.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Krijg ik een Wajong-uitkering in het buitenland?

Uw Wajong-uitkering stopt op de eerste dag van de maand na uw vertrek. Het maakt hierbij niet uit naar welk land buiten Nederland u verhuist. In de volgende situaties kunt u misschien wel een Wajong-uitkering houden in het buitenland:

  • U heeft een medische behandeling nodig in een land buiten Nederland. 
  • U heeft in het buitenland meer mogelijkheden om weer aan het werk te gaan of te re-integreren. 
  • Het is voor uw ouders of verzorgers noodzakelijk om naar een ander land te verhuizen en u bent voor uw verzorging van hen afhankelijk.

Geldt 1 van deze situaties voor u? Of gaat het om een andere bijzondere situatie waarom u naar een land buiten Nederland verhuist? Stuur dan een brief naar:

UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Geef in de brief aan waarom u uw Wajong-uitkering wilt behouden. Wij beoordelen altijd uw individuele situatie. Wij laten u dan weten of de hulp bij werk of uw uitkering in het buitenland worden voortgezet.