Veranderingen in mijn persoonlijke situatie

Ik ben langer dan een maand gedetineerd

Gaat u in detentie? Verblijft u bijvoorbeeld in de gevangenis, in een huis van bewaring of in een tbs-kliniek? Geef dit dan binnen 1 week nadat u in detentie bent gegaan aan ons door. Uw Wajong-uitkering stopt als u langer dan een maand gedetineerd bent. Hierover ontvangt u een brief van ons.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft