Veranderingen in mijn inkomsten

Ik krijg een toeslag

Als u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV ontvangt, dan zijn er een aantal extra wijzigingen die u moet doorgeven.

De hoogte van uw toeslag kan veranderen als:

  • uw leefsituatie verandert; 
  • de inkomsten van u of uw partner of daarmee gelijkgestelde persoon veranderen; 
  • u gaat werken of stopt met werken;
  • u een opleiding gaat volgen.
Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft