Veranderingen in mijn gezondheid

Krijg ik een herbeoordeling?

Wij kunnen niet zeggen of u in de toekomst een herbeoordeling krijgt. U krijgt misschien een herbeoordeling als u aan ons doorgeeft dat uw gezondheid verslechterd of verbeterd is. Of als u meer of minder bent gaan werken.

Misschien een gesprek met onze arts of arbeidsdeskundige

Soms krijgt u van ons een uitnodiging voor een gesprek met onze arts en/of een arbeidsdeskundige. Zij beoordelen dan of uw uitkering verandert. Sommige mensen krijgen geen uitnodiging voor een gesprek. Bijvoorbeeld als wij voldoende informatie hebben van uw (huis)arts, specialist of instelling.

Kan ik zelf een herbeoordeling aanvragen?

Wilt u zelf een herbeoordeling, omdat uw situatie is gewijzigd? Geef deze wijziging dan aan ons door. Wij bekijken daarna of wij uw situatie opnieuw gaan beoordelen en of wij uw uitkering gaan aanpassen.

Hoe u een wijziging aan ons doorgeeft, ligt aan uw situatie:

  • U heeft een wijziging in uw gezondheid
    Geef dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)’.
Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)
  • U heeft een wijziging in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie
    Geef dit aan ons door met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’.
Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)