Veranderingen in mijn gezondheid

Geef veranderingen in uw gezondheid altijd door aan ons door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende wijzigingen:

  • Uw gezondheid wordt beter of slechter. 
  • U heeft een andere ziekte erbij gekregen.
  • U bent (tijdelijk) opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling.

Wanneer geef ik een wijziging door?

Doe dit binnen 1 week nadat het bij u bekend is, of had kunnen zijn.

Hoe geef ik de wijziging door?

Gebruik hiervoor het formulier ‘Wijzigingen doorgeven in uw gezondheid (Wajong)’. U stuurt het formulier daarna via de post aan ons op. Ons adres staat op het formulier. Als u documenten met gezondheidsgegevens meestuurt, zet dan ‘medisch geheim’ op de envelop.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)