Soms heeft u bij ons gesprekken over uw situatie. U mag van deze gesprekken een geluidsopname maken. Wij vragen u wel om dit 1 werkdag voordat het gesprek begint aan ons door te geven via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Wij kunnen dan ook een geluidsopname maken voor ons archief. Onze medewerker heeft tijd nodig om dit voor te bereiden.