Mijn extra plichten als ik arbeidsvermogen heb

Zoek en behoud passend werk

Heeft u volgens UWV nu of in de toekomst arbeidsvermogen? Dan bespreken wij met u wat u nodig heeft om werk te vinden en te houden.

Wat is passend werk?

Met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk bekijkt u welk werk passend is. Passend werk is werk dat aansluit bij uw mogelijkheden.

Kunt u nu nog geen betaald werk doen? Dan kunt u afspreken dat u onbetaalde activiteiten gaat doen, zoals vrijwilligerswerk. Dit kan een opstap zijn naar betaald werk.

Wat gebeurt er als ik passend werk niet accepteer?

In uw werkplan staat wat voor u passend werk is en dat u dit moet accepteren. Is er passend werk voor u gevonden? Dan gaat u hierover in gesprek met de werkgever. Zijn u en de werkgever allebei tevreden over de aangeboden werkzaamheden? En biedt de werkgever u de baan aan? Dan mag u de baan niet weigeren. Doet u dat wel? Dan kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd.

Dit geldt ook als u hierover afspraken heeft gemaakt met het re-integratiebedrijf dat u begeleidt naar werk. De afspraken staan dan in het re-integratieplan.