Mijn extra plichten als ik arbeidsvermogen heb

Werk mee aan het opstellen van het werkplan

Heeft UWV beoordeeld dat u nu of in de toekomst arbeidsvermogen heeft? Dan bespreekt u samen met de arbeidsdeskundige of adviseur werk van UWV wat u gaat doen om passend werk te vinden en te houden. Dit zijn uw re-integratieactiviteiten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • een re-integratietraject;
  • een training of opleiding;
  • een werkervaringsplaats.

De afspraken die u met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk maakt, zet hij in uw werkplan. U bent verplicht om mee te werken aan het opstellen van uw plan en u moet zich houden aan de afspraken die daarin staan.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk?

Als u niet meewerkt aan het opstellen van uw werkplan, kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd.