Mijn andere plichten met Wajong

Werk mee aan onderzoek

Als u Wajong aanvraagt of heeft, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn door een arts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Omdat wij niet kunnen bepalen of u recht heeft op een uitkering, krijgt u geen uitkering. Heeft u al een uitkering, maar werkt u niet mee aan onderzoek door UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering.