Mijn andere plichten met Wajong

Bewaar de papieren van uw uitkering

U moet de papieren, die van belang zijn voor het bepalen van het recht op uw Wajong, altijd minimaal 2 jaar bewaren.

Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om deze papieren aan UWV te laten zien. Maar het is verstandig om de papieren van uw uitkering nog langer te bewaren. Ook na die periode van 2 jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.