Heeft u de aanvraag voor een overstap naar Wajong 2010 gedaan? Dan krijgt u een gesprek met een arbeidsdeskundige. Uw overstap is dan nog niet definitief. De arbeidsdeskundige bespreekt met u de voor- en nadelen van de overstap. Ook kijkt hij met u naar de gevolgen voor uw uitkering en uw garantiebedrag.

Bedenktijd voor de overstap

Tijdens het gesprek bepaalt u samen met de arbeidsdeskundige hoeveel bedenktijd u nodig heeft om te beslissen of u wilt overstappen. Als u ons laat weten dat u definitief overstapt, maken wij samen met u een werkplan. Hierin staan de afspraken die wij met u hebben gemaakt.

Nadat u het werkplan heeft ontvangen, heeft u nog 5 dagen om de afspraken in het werkplan aan te passen. Ook krijgt u een brief met de definitieve beslissing. In deze brief staat vanaf welke datum u onder Wajong 2010 valt. U kunt dan niet meer terug naar de oude Wajong.

Wanneer gaat de overstap in?

Als wij uw aanvraag in oktober 2020 hebben ontvangen, dan gaat de overstap met terugwerkende kracht in op 1 november 2020. Als wij uw aanvraag ontvangen na oktober 2020, dan gaat de overstap met terugwerkende kracht in op 1 december 2020. Als uw uitkering hoger wordt, krijgt u een nabetaling vanaf de overstapdatum.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.

Bezwaar maken tegen een beslissing