De hoogte van mijn Wajong-uitkering

De hoogte van mijn uitkering als ik arbeidsvermogen heb

Heeft UWV beoordeeld dat u arbeidsvermogen heeft of kunt u dit ontwikkelen? Als u (nog) geen betaald werk heeft, maar u houdt zich wel aan de afspraken die in uw werk- of participatieplan staan, dan ontvangt u een Wajong-uitkering van maximaal 70% van het minimumloon.

Gaat u (meer) werken? Dan gaan uw totale inkomsten altijd omhoog. U houdt van iedere euro die u verdient 30 cent over.

Wilt u alvast berekenen hoe hoog uw totale bruto inkomsten per maand ongeveer zijn als u gaat werken? Bekijk dan de Rekenhulp Wajong. Let op: als uw inkomsten hoger worden, dan kan dit gevolgen hebben voor toeslagen en regelingen die voor u gelden.