Mijn situatie verandert tijdens Wajong 2015

U bent verplicht wijzigingen in uw situatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Wilt u een wijziging doorgeven? Ga dan naar Hoe geef ik wijzigingen door met een WIA-, WAO, WAZ- of Wajong-uitkering?.

Hieronder staan een aantal wijzigingen genoemd. Een uitgebreid overzicht leest u bij Geef wijzigingen door tijdens Wajong 2015.