Mijn plichten en rechten met Wajong 2015

Mijn plichten met Wajong 2015

Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door

Gaat u langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland? Voor vakantie of familiebezoek? Geef dit dan altijd aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'. Wij moeten uiterlijk 2 weken van tevoren weten dat u vertrekt. Wij hebben dan genoeg tijd om u eventueel op te roepen voor een gesprek of onderzoek.

U ontvangt binnen 2 weken nadat u uw vakantie aan ons heeft doorgegeven een bevestigingsbrief.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
Blijf bereikbaar

Gaat u korter dan 4 weken op vakantie of er even tussenuit? Of blijft u in Nederland? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Maar u moet er wel voor zorgen dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
Wat gebeurt er als ik mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Geeft u niet minimaal 2 weken van tevoren door dat u een periode langer dan 4 weken buiten Nederland gaat doorbrengen? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Mijn vakantieplannen wijzigen

Heeft u uw vakantieperiode aan UWV doorgegeven, omdat u langer dan 4 weken op vakantie zou gaan? Maar verandert u uw plannen? Geef dat dan aan ons door. Doe dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend is. Of had kunnen zijn.