Mijn inkomsten tijdens Wajong 2015

Wanneer verandert mijn Wajong-uitkering?

Ik ga werken of een opleiding volgen

Gaat u weer werken? Dan trekken wij uw inkomsten uit werk af van uw Wajong-uitkering. En wij beoordelen opnieuw of u arbeidsvermogen heeft. Heeft u arbeidsvermogen? Dan stopt uw Wajong-uitkering. U kunt dan weer werken en zelf geld verdienen. Verdient u niet genoeg? Bijvoorbeeld omdat u alleen gedeeltelijk kunt werken? Dan kunt u uw gemeente om hulp vragen.

Gaat u weer naar school of een opleiding volgen? Geef dit dan altijd aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn.

Als u een opleiding volgt en studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt, dan kunt u geen Wajong-uitkering meer krijgen. Let op: vanaf 1 september 2020 kunt u wel Wajong 2015 krijgen als u een opleiding volgt of gaat volgen, waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt. Vul hiervoor het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ in.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft