Activiteiten

Een opleiding volgen met Wajong 2015

Gaat u weer naar school of een opleiding volgen? En krijgt u hiervoor studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Dan krijgt u geen Wajong-uitkering zolang uw opleiding loopt.
Heeft u een levenlanglerenkrediet? Dan kunt u wel een opleiding volgen zonder dat uw Wajong-uitkering stopt.

Geef het altijd aan ons door als u een opleiding gaat volgen. Doe dat binnen 1 week nadat dit bij u bekend is, of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft