De eerste betaling van mijn Wajong-uitkering

Hebben wij beslist dat u een Wajong-uitkering krijgt? Dan krijgt u de eerste uitkering meestal op de eerstvolgende betaaldatum.

Bij elke betaling van uw uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat rond de 20e van de maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. In december betalen wij uw uitkering eerder. De specificatie staat dan ook eerder voor u klaar.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

  • Na de eerste betaling van uw uitkering.
  • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie