De eerste betaling van mijn Wajong-uitkering

Hebben wij beslist dat u een Wajong-uitkering krijgt? Dan krijgt u de eerste uitkering meestal op de eerstvolgende betaaldatum.

Betaalspecificatie

Na iedere betaling van uw uitkering vindt u de betaalspecificatie daarvan op Mijn UWV. Na de eerste betaling van uw uitkering ontvangt u de betaalspecificatie ook per post. Dat is een brief waarin staat hoe de netto-uitkering is berekend. En als de hoogte van uw uitkering verandert, krijgt u ook een papieren betaalspecificatie. Alle betaalspecificaties vindt u op Mijn UWV.

Bekijken betaalspecificatie