De beslissing over mijn Beoordeling arbeidsvermogen

De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige beoordelen samen uw aanvraag. Zij bekijken of u nog arbeidsvermogen heeft en of u het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

Wanneer krijg ik de beslissing?

Binnen 14 weken na de ontvangstbevestiging, krijgt u de brief met daarin de beslissing over uw aanvraag. Hierin leest u of UWV vindt dat u arbeidsvermogen heeft.