Bezwaar maken

Hebben wij beslist en bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.

Bezwaar maken tegen een beslissing