Kan ik Wajong krijgen?

Wilt u weten of u misschien Wajong kunt krijgen? Kies dan uw situatie op de onderstaande advieswijzer.

Bekijken advieswijzer ondersteuning

Komt u misschien in aanmerking voor Wajong? Vraag dan een Beoordeling arbeidsvermogen aan. De uitkomst van de Beoordeling arbeidsvermogen bepaalt dan of u een Wajong-uitkering krijgt van UWV. Of dat u misschien ondersteuning kunt krijgen van de gemeente.

  • Beoordeelt UWV dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? En voldoet u aan de voorwaarden van Wajong 2015? Dan kunt u een Wajong-uitkering krijgen van UWV.
  • Beoordeelt UWV dat u arbeidsvermogen heeft? Of dat u dit in de toekomst kunt ontwikkelen? En heeft u hulp of begeleiding nodig? Dan kunt u misschien hulp bij werk en inkomen krijgen van de gemeente. UWV beoordeelt dan meteen ook of u een Indicatie banenafspraak krijgt. Of dat u een positief Advies indicatie beschut werk kunt krijgen.