Opnieuw een Wajong-uitkering

Als uw Wajong-uitkering (Wajong 2015) is gestopt, kunt u onder bepaalde voorwaarden de uitkering opnieuw laten beginnen. In de volgende situaties kunt u opnieuw een Wajong-uitkering (Wajong 2015) krijgen:

  • Uw Wajong-uitkering (Wajong 2015) is gestopt, omdat u arbeidsvermogen heeft of kunt ontwikkelen. Binnen 5 jaar is uw gezondheid verslechterd. Daardoor heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen meer.
  • U stopte meer dan 1 jaar geleden zelf uw Wajong-uitkering (Wajong 2015), en u wilt weer een Wajong-uitkering (Wajong 2015) krijgen.
  • U was verhuisd naar het buitenland, maar woont weer in Nederland.
  • U was gedetineerd of voortvluchtig, maar nu niet meer.
  • U had geen geldige verblijfsvergunning meer, maar u heeft deze nu wel.

Let op: sinds 1 september 2020 kunt u wel Wajong 2015 krijgen als u een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt. Vraag hiervoor een Beoordeling arbeidsvermogen aan.

Heeft u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie? Vul dan altijd het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering heeft’ in. Wij beoordelen dan opnieuw of u Wajong 2015 kunt krijgen.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef wijzigingen in uw gezondheid altijd aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)'. Doe dit altijd binnen 1 week nadat dit bij u bekend was. Of bekend had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)

Let op: wilt u na uw detentie weer een Wajong-uitkering (Wajong 2015)? Geef ons dat dan zo snel mogelijk schriftelijk door. Stuur ook uw ontslagbewijs mee. Wij beoordelen dan of u weer een Wajong-uitkering (Wajong 2015) kunt krijgen.

Stuur uw brief en ontslagbewijs naar: 
UWV 
Postbus 244 
1000 AE AMSTERDAM