Ik kan werken

Is uw gezondheid verbeterd en gaat u werken? Dan trekken wij uw inkomsten uit werk af van uw Wajong-uitkering. Ook beoordelen wij opnieuw of u arbeidsvermogen heeft. Heeft u arbeidsvermogen? Dan heeft u geen recht meer op Wajong 2015. U krijgt dan geen Wajong-uitkering meer.
Als u hulp nodig heeft bij het vinden of behouden van werk, dan kunt u uw gemeente vragen om hulp.

Geef wijzigingen door

Geef wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie altijd aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering heeft'. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn. Let op: gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons doorgeven.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Geef wijzigingen in uw gezondheid altijd aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)'. Doe dit altijd binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)