Ik heb geen verblijfsvergunning meer

Heeft u geen geldige verblijfsvergunning meer? Geef dit dan altijd aan ons door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering heeft. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn. Als u geen verblijfsvergunning heeft, stopt uw Wajong-uitkering.

Lees meer over verblijfsvergunningen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft