Ik ga in het buitenland wonen

Gaat u in een land buiten Nederland wonen? Geef dit altijd aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn. Let op: gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek? Dan moet u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons doorgeven.

Uw Wajong-uitkering stopt op de eerste dag van de maand na uw vertrek. Het maakt hierbij niet uit naar welk land u verhuist.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

In de volgende bijzondere situaties kunt u uw Wajong-uitkering houden in een ander land dan Nederland:

  • U heeft een medische behandeling nodig in een ander land dan Nederland.
  • Uw ouders of verzorgers moeten naar het buitenland verhuizen. En u bent voor uw verzorging van hen afhankelijk.

Geldt 1 van deze situaties voor u? Of gaat het om een andere bijzondere situatie waarom u naar een land buiten Nederland verhuist?

Stuur dan een brief naar:

UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Schrijf in die brief waarom u uw Wajong-uitkering wilt behouden. Wij beoordelen altijd hoe de situatie voor u is. Wij laten u dan weten of uw uitkering in het buitenland wordt voortgezet.